Prečo práve my ?

Prečo by ste nám mali zveriť spracovanie Vašej účtovnej agendy ?

  • Máme skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní
  • Dodržiavame dohodnuté termíny
  • Zabezpečujeme neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne formou účasti na odborných seminároch
  • Pri poskytovaní služieb sme pripravení komunikovať v cudzom jazyku (anglický, maďarský jazyk)
  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • Nemusíte platiť školenia pre svojich účtovníkov
  • Nemusíte platiť za licenciu účtovného SW
  • Nemusíte sledovať meniace sa predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
  • Ručíme za správnosť spracovania účtovníctva
  • Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti na výkon svojej činnosti