O nás

Poskytujeme svoje služby na slovenskom trhu domácim a zahraničným klientom od roku 2012. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou a účtovným poradenstvom.

Nakoľko naše služby dodávame výhradne externou formou, našimi klientmi sú menšie až stredne veľké spoločnosti.

Prečo práve my ?

  • Máme skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd, daní
  • Dodržiavame dohodnuté termíny
  • Zúčastňujeme sa  pravidelných školení, odborných seminárov
  • Pri poskytovaní služieb sme pripravení komunikovať v cudzom jazyku (anglický, maďarský jazyk)
  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • Nemusíte platiť školenia pre svojich účtovníkov
  • Nemusíte platiť za licenciu účtovného SW
  • Nemusíte sledovať meniace sa predpisy v daňovej a účtovnej oblasti

Poskytujeme

– komplexné účtovné a ekonomické služby pre právnické osoby,
vedenie účtovníctva /priebežne, spätne/
spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní – k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, daňové priznanie k dani z príjmov

spracovanie personálno mzdovej agendy – registrácia zamestnancov, výpočet miezd a vyhotovenie výplatných pások, spracovávanie nepeňažných príjmov, spracovanie ročného zúčtovania, ELDP, ročné Hlásenie na DÚ

administratívne služby – prepisy dokumentov, skenovanie, podklady na žiadosť o úver, štatistické výkazy, vypracovanie účtovných smerníc, príprava podkladov na valné zhromaždenie, vypracovanie zmlúv o pôžičke

– rekonštrukcia účtovníctva,

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Cenník

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Neplatca DPH                              od 60€ / mesiac

Kvartálny platca DPH             od  95€ / mesiac

Mesačný platca DPH               od 120€ / mesiac

Ročná účtovná závierka

  • DP k dani z príjmov PO, účtovná závierka, Poznámky         190 €

Daň z motorových vozidiel       20€ ( za vozidlo )

Daň z nehnuteľností                     20€

Štatistický výkaz                           35€

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc          od 30€ / 1 smernica

Uvedené ceny sú  vrátane DPH. Pri platcoch DPH nie je zahrnuté spracovanie príslušných výkazov a daňových priznaní pre DPH.

MZDOVÁ AGENDA

Spracovanie mzdy 1 zamestnanca                              od  12€ / mesiac

Prihlásenie / zmena / odhlásenie zamestnanca     4,50€

Kontakt