Poskytujeme

– komplexné účtovné a ekonomické služby pre právnické osoby,
vedenie účtovníctva /priebežne, spätne/
– rekonštrukcia účtovníctva,
spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní,
spracovanie personálno – mzdovej agendy,
– administratívne služby – prepisy dokumentov.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.