Cenník

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Neplatca DPH                              od 60€ / mesiac

Kvartálny platca DPH             od  95€ / mesiac

Mesačný platca DPH               od 120€ / mesiac

Ročná účtovná závierka

  • DP k dani z príjmov PO, účtovná závierka, Poznámky         190 €

Daň z motorových vozidiel       20€ ( za vozidlo )

Daň z nehnuteľností                     20€

Štatistický výkaz                           35€

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc          od 30€ / 1 smernica

Uvedené ceny sú  vrátane DPH. Pri platcoch DPH nie je zahrnuté spracovanie príslušných výkazov a daňových priznaní pre DPH.

MZDOVÁ AGENDA

Spracovanie mzdy 1 zamestnanca                              od  12€ / mesiac

Prihlásenie / zmena / odhlásenie zamestnanca     4,50€