Cenník

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Neplatca DPH                              od 60€ / mesiac

Kvartálny platca DPH             od  75€ / mesiac

Mesačný platca DPH               od 90€ / mesiac

Ročná účtovná závierka, ročné daňové priznanie k dani z príjmov PO

130€      ( podľa skladby majetku spoločnosti a rozsahu účtovníctva )

Daň z motorových vozidiel       10€ ( za vozidlo )

Daň z nehnuteľností                     11€

Štatistický výkaz                           13,50€

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc          od 30€ / 1 smernica

Uvedené ceny sú  vrátane DPH. Pri platcoch DPH je zahrnuté spracovanie príslušných výkazov a daňových priznaní pre DPH.

Pre klientov poskytujeme aj účtovné poradenstvo.

MZDOVÁ AGENDA

Spracovanie mzdy 1 zamestnanca                              od  9€ / mesiac

Prihlásenie / zmena / odhlásenie zamestnanca     4,50€