O nás

Poskytujeme svoje služby na slovenskom trhu domácim a zahraničným klientom od roku 2012. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou a účtovným poradenstvom.

Prečo práve my ?

Prečo by ste nám mali zveriť spracovanie Vašej účtovnej agendy ?

  • Máme skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní
  • Dodržiavame dohodnuté termíny
  • Zabezpečujeme neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne formou účasti na odborných seminároch
  • Pri poskytovaní služieb sme pripravení komunikovať v cudzom jazyku (anglický, maďarský jazyk)
  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • Nemusíte platiť školenia pre svojich účtovníkov
  • Nemusíte platiť za licenciu účtovného SW
  • Nemusíte sledovať meniace sa predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
  • Ručíme za správnosť spracovania účtovníctva
  • Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti na výkon svojej činnosti

Poskytujeme

– komplexné účtovné a ekonomické služby pre právnické osoby,
vedenie účtovníctva /priebežne, spätne/
– rekonštrukcia účtovníctva,
spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní,
spracovanie personálno – mzdovej agendy,
– administratívne služby – prepisy dokumentov.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Cenník

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Neplatca DPH                              od 60€ / mesiac

Kvartálny platca DPH             od  95€ / mesiac

Mesačný platca DPH               od 120€ / mesiac

Ročná účtovná závierka, ročné daňové priznanie k dani z príjmov PO

190€      ( podľa skladby majetku spoločnosti a rozsahu účtovníctva )

Daň z motorových vozidiel       15€ ( za vozidlo )

Daň z nehnuteľností                     15€

Štatistický výkaz                           13,50€

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc          od 30€ / 1 smernica

Uvedené ceny sú  vrátane DPH. Pri platcoch DPH je zahrnuté spracovanie príslušných výkazov a daňových priznaní pre DPH.

Pre klientov poskytujeme aj účtovné poradenstvo.

MZDOVÁ AGENDA

Spracovanie mzdy 1 zamestnanca                              od  10€ / mesiac

Prihlásenie / zmena / odhlásenie zamestnanca     4,50€

Kontakt