O nás

Poskytujeme svoje služby na slovenskom trhu domácim a zahraničným klientom od roku 2012. Zaoberáme sa širokým spektrom čínností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom.

Poskytujeme

- komplexné účtovné a ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby,
- vedenie účtovníctva, poskytovanie poradenstva, účtovný dozor,
- spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní,
- rekonštrukcia účtovníctva,
- spracovanie personálno – mzdovej agendy,
- administratívne služby - prepisy dokumentov.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.