O nás

Poskytujeme svoje služby na slovenskom trhu domácim a zahraničným klientom od roku 2012. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom.

Prečo práve my ?

Prečo by ste nám mali zveriť spracovanie Vašej účtovnej agendy ?

  • Máme skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní
  • Dodržiavame dohodnuté termíny
  • Zabezpečujeme neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne formou účasti na odborných seminároch
  • Pri poskytovaní služieb sme pripravení komunikovať v cudzom jazyku (anglický, maďarský jazyk)
  • Spracovanie účtovníctva Vás bude stáť menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • Nemusíte platiť školenia pre svojich účtovníkov
  • Nemusíte platiť za licenciu účtovného SW
  • Nemusíte sledovať meniace sa predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
  • Ručíme za správnosť spracovania účtovníctva
  • Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti na výkon svojej činnosti

Poskytujeme

– komplexné účtovné a ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby,
– vedenie účtovníctva /priebežne, spätne/
– rekonštrukcia účtovníctva,
– spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní,
– spracovanie personálno – mzdovej agendy,
– administratívne služby – prepisy dokumentov.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

Poskytujeme svoje služby na slovenskom trhu domácim a zahraničným klientom od roku 2012. Zaoberáme sa širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom.

Kontakt